กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุ
 
คู่มือประชาชนช่องทาง การร้องเรียน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 15.54 น. โดย คุณ ศิริวิมล ดุลยพันธ์ธรรม

ผู้เข้าชม 62 ท่าน