ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
     


 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
[ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ข้อมูล สถิติการให้บริการ ประชาชน [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
มาตรฐานการให้บริการ (กระบวนงาน) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
11 รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 14 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 122  
 
  (1)