กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
     


 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
[ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อมูล สถิติการให้บริการ ประชาชน [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
มาตรฐานการให้บริการ (กระบวนงาน) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
11 รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 14 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 99  
 
  (1)