หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
[ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 108  
 
ข้อมูล สถิติการให้บริการ ประชาชน [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 107  
 
มาตรฐานการให้บริการ (กระบวนงาน) [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 162  
 
11 รายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 137  
 
  (1)