กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 


นายปัญญา ชาญชาติวีระ
นายก อบต.โมโกร
 


นายมานะ ตรรกชนชูชัย
รองนายก อบต.โมโกร


นายเสกสรรค์ ฉัตรชัยลือนาม
รองนายก อบต.โมโกร
 


นายไชยา ด่วนแม่กลอง
เลขานุการนายก อบต.โมโกร