หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 


  
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลโมโกร ขึ้นอยู่กับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คำว่า โมโกร สมัยก่อนเรียกว่า มอโกร ซึ่งแปลว่า
ห้วยดินโป่ง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านตะเป่อพู ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลโมโกร ตำบลโมโกรตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของอำเภออุ้มผาง ห่างจากที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ประมาณ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดตาก ประมาณ 246 กิโลเมตร มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 876.075 ตารางกิโลเมตร
 


 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อุ้มผาง และ ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สหภาพพม่า  
 
 


 
 
 
มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ในช่วงหน้าฤดูหนาวจะหนาวจัด
 
 
 
มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชัน และที่ราบหุบเขา มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน
 
 
 
การประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เป็นการเพาะปลูกที่มุ่งเลี้ยงตนเองเป็นหลัก ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ การติดต่อค้าขายส่วนใหญ่มักจะติดต่อกับอำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นแหล่งสินค้าที่ประชาชนติดต่อค้าขายได้สะดวกที่สุด พืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูก และเป็นสินค้าส่งออกไปยังอำเภอและจังหวัดอื่นๆ ประกอบด้วยเกษตรกร เช่น เกษตรกรรม
 


 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด - คน แยกเป็น

ชาย - คน คิดเป็นร้อยละ

หญิง - คน คิดเป็นร้อยละ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด - ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย - คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านปรอผาโด้          
2   บ้านตะเป่อพู/บ้านวะครึโค๊ะ        
  3   บ้านแม่กลองคี          
4   บ้านแม่กลองใหญ่        
  5   บ้านวะเบยทะ          
6   บ้านแม่กลองน้อย        
  7   บ้านแม่กะแซ/ยะแม๊ะคี          
    รวมทั้งสิ้น        
 


 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10