ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โมโกร
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 29 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256396,691110,95092,426---------300,067
256267,244137,62193,991131,003134,185127,053140,765115,435112,00787,41473,90082,8031,303,421
256147,64633,72654,46361,76180,18480,20762,32571,72443,11756,58696,158161,937849,834
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 ก.ย. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   141,344
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,594,666
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี