หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อค่าอุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม (โครงการจังหวัดสะอาด ๓Rs ประชารัฐ) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ทั้งหมด 7 เครื่อง ยี่ห้อ FUJI Xerox จำนวน 4 เครื่อง ยี่ห้อ Brother จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปรอผาโด้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเหรี่ยงใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าฌาปณสถาน หมู่ที่ ๑ บ้านปรอผาโด้ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านยะแมะคี หมู่ที่ 7 บ้านยะแมะคี ตำบลโมโกร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านตะเป่อพู หมู่ที่ 2 บ้านตะเป่อพู ตำบลโมโกร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,460.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านยะแมะคี หมู่ที่ 7 บ้านยะแมะคี ตำบลโมโกร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายภายในหมู่บ้าน บ้านตะเป่อพู หมู่ที่ 2 บ้านตะเป่อพู ตำบลโมโกร กว้าง 3.90 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,460.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 42