หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันรณรงค์ โครงการควบคุมและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมเยาวชน(รถรับส่งนักเรียน) (นางแสงทอง แก้วยา) สายบ้านวะเบยทะ-โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมเยาวชน(รถรับส่งนักเรียน) (นายอนุชา เงินทองแดง) สายบ้านวะเบยทะ-โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โมโกร และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โมโกร และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โมโกร และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก [ 8 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมาเลขทะเบียน 80-6177 ตก ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา กองช่าง อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2