หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ หมู่ที่ 1 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำบอร์ดปิดประกาศประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด กว้าง 3.5 ม.สูง 4 ม.จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุมุงหลังคาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าโรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ หมู่ที่ 1 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 14 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านแม่กระแซ หมู่ที่ 7 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 14 ก.ย. 2564 ]ปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านแม่กลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดพิมพ์ใบเสร็จค่าบริการน้ำประปา ให้แก่ บริษัทโพรเจ็คท์ ไฟฟ์-โฟว์ จำกัด จำนวน 6,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการรถแบล็คโฮล ถมกรวด วางกล่องเกเบี้ยน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับผิวจราจรถนนดินลูกรัง สายละปู่คี หมู่ที่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาขุดกลบบ่อขยะมูลฝอย ม.3 บ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6