หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน และอื่นๆ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อกรวดและทรายกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวะเบยทะ หมู่ที่ 5 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา(รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลบ้านปรอผาโด้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมเยาวชน(รถรับส่งนักเรียน) (นายบุญช่วย ยั่งยืนกสิกิจ) สายบ้านแม่กลองใหญ่-โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ภาคเรียนที่2/2564 ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมเยาวชน(รถรับส่งนักเรียน) (นายชูวงศ์ อริยะวิวัฒนกุล) สายบ้านแม่กลองใหญ่-โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมเยาวชน(รถรับส่งนักเรียน) (นายนิชนันท์ เล่าชัยเจริญ) สายบ้านแม่กลองน้อย-โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมเยาวชน(รถรับส่งนักเรียน) (นายพรชัย พฤทธิ์รุ่งเรือง) สายบ้านแม่กลองใหญ่-โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการโครงการส่งเสริมเยาวชน(รถรับส่งนักเรียน) (นายหลี แซ่ย่าง) สายบ้านแม่กลองใหญ่-โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อท่อ P.V.C เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่1 (บ้านกระเหรี่ยงใต้) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9