หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
     


 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)