หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
 


นายสิงห์ โสภา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1


นายไชยา เจนจินต์วิทยา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2


นายบุญเลิศ ด่วนแม่กลอง
กำนัน ม.3


นายวิโรจน์ ตระการตระกูล
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4


นายสรพงศ์ ดนัยสินทวี
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5


นายสัทพงษ์ เฮ่อชนะชัย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6


นายจรัญ ทักษ์สกุลโรจน์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน