กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ภาษีโรงเรือน เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
ภาษีบำรุงท้องที่ เดือน มกราคม - เมษายน 2560
  
ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 15.31 น. โดย คุณ ศิริวิมล ดุลยพันธ์ธรรม

ผู้เข้าชม 97 ท่าน