หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอส
 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบเนื่องจากมูลนิธิ พอ.สว. โดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มาให้บริการด้านทันตกรรมและส่งเสริมทันตสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนตชด.บ้านแม่กลองใหญ่  
 

หน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว. )
โดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มาให้บริการด้านทันตกรรมและส่งเสริมทันตสุขภาพ
แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนตชด.บ้านแม่กลองใหญ่  
ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 14.08 น. โดย คุณ เดือนเพ็ญ จามรรัตน์พงศ์

ผู้เข้าชม 120 ท่าน