หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 
กิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ปี 2562  
 

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 15.27 น. โดย คุณ มนฤดี กวีสุวรรณกุล

ผู้เข้าชม 86 ท่าน