หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โมโกร ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 
 


 
โครงการ/กิจกรรม ดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง  
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโดยแกนนำอสม.
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกม

ด้วย ประธานอสม. หมู่ 2 ตำบลโมโกร(นางสาวมาลิณี ชวาลวัฒนกุล) มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโดยแกนนำอสม. ในปีงบประมาณ 2565 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 10,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรัง ที่หากประชาชนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม ย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง หากไม่มีการวัดความดันโลหิตเป็นประจำอาจทำให้ความดันโลหิตสูงมากจนกระทั่งหลอดเลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และ/หรือเสียชีวิตได้อย่าวรวดเร็ว ปัจจุบัน กลุ่ม อสม. หมู่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ขาดเครื่องมือในการประเมินโรคดังกล่าวฯ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังความดันโลหิตของประชาชนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ได้รับการตรวจประเมินติดตามระดับความดันโลหิตที่เข้าถึงได้ง่าย
2. วิธีดำเนินการ
1. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและขอเจ้าหน้าที่รพ.สต. บ้านวะครึโคะมาให้ความรู้ จำนวน 1 วัน
2. จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตจำนวน 2 เครื่อง
3. ออกตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
2. ตรวจติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. ประเมินผลโครงการ
3. กลุ่มเป้าหมาย 241 คน
4. ระยะเวลาดำเนินการ
กุมภาพันธ์ 2565 - กันยายน 2565
5. สถานที่ดำเนินการ
หมู่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
6. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จำนวนทั้งสิ้น 10,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้
- ค่าเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องละ 2,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 4,600 บาท
- ค่าอาหารติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 2คน*4ครั้ง/เดือน*8เดือน*50บาท/คน/วัน   เป็นเงิน 3,200 บาท
- ค่าอาหารว่างจัดประชุมและรับความรู้จากจนท.รพ.สต.1 วัน*30คน*30บาท เป็นเงิน   900  บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน   600  บาท                                                    - ค่าวัสดุในการจดบันทึก/สรุปรายงาน เป็นเงิน   700  บาท    
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
หมายเหตุ ** ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้**
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเข้าถึงเครื่องมือการตรวจได้ง่าย
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจ/ติดตาม/ประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2565 เวลา 10.26 น. โดย คุณ เดือนเพ็ญ จามรรัตน์พงศ์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10