หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โมโกร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 
 


 
โครงการ/กิจกรรม ดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง  
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโดยแกนนำอสม.
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกม

ด้วย ประธานอสม. หมู่ 2 ตำบลโมโกร(นางสาวมาลิณี ชวาลวัฒนกุล) มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโดยแกนนำอสม. ในปีงบประมาณ 2565 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 10,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรัง ที่หากประชาชนมีพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม ย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง หากไม่มีการวัดความดันโลหิตเป็นประจำอาจทำให้ความดันโลหิตสูงมากจนกระทั่งหลอดเลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และ/หรือเสียชีวิตได้อย่าวรวดเร็ว ปัจจุบัน กลุ่ม อสม. หมู่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ขาดเครื่องมือในการประเมินโรคดังกล่าวฯ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังความดันโลหิตของประชาชนในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย ได้รับการตรวจประเมินติดตามระดับความดันโลหิตที่เข้าถึงได้ง่าย
2. วิธีดำเนินการ
1. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและขอเจ้าหน้าที่รพ.สต. บ้านวะครึโคะมาให้ความรู้ จำนวน 1 วัน
2. จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตจำนวน 2 เครื่อง
3. ออกตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
2. ตรวจติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. ประเมินผลโครงการ
3. กลุ่มเป้าหมาย 241 คน
4. ระยะเวลาดำเนินการ
กุมภาพันธ์ 2565 - กันยายน 2565
5. สถานที่ดำเนินการ
หมู่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
6. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร จำนวนทั้งสิ้น 10,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้
- ค่าเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องละ 2,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 4,600 บาท
- ค่าอาหารติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 2คน*4ครั้ง/เดือน*8เดือน*50บาท/คน/วัน   เป็นเงิน 3,200 บาท
- ค่าอาหารว่างจัดประชุมและรับความรู้จากจนท.รพ.สต.1 วัน*30คน*30บาท เป็นเงิน   900  บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน   600  บาท                                                    - ค่าวัสดุในการจดบันทึก/สรุปรายงาน เป็นเงิน   700  บาท    
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
หมายเหตุ ** ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้**
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงเข้าถึงเครื่องมือการตรวจได้ง่าย
2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจ/ติดตาม/ประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2565 เวลา 10.26 น. โดย คุณ เดือนเพ็ญ จามรรัตน์พงศ์

ผู้เข้าชม 207 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10