หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โมโกร ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 
 


 
โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK โดยแกนนำอสม.  
 

แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK โดยแกนนำอสม.
เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกม

ด้วย ประธานอสม. หมู่ 2 ตำบลโมโกร(นางสาวมาลิณี ชวาลวัฒนกุล) มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชนด้วยชุดตรวจ ATK โดยแกนนำอสม. ในปีงบประมาณ 2565 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 10,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด)
หลักการเหตุผล
จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีการระบาดมาอย่างต่อเนื่อง และมีการกลายพันธ์ของเชื้อมาตลอด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ให้มี การระบาดใหญ่ในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มาแพร่เชื้อในชุมชน
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรองเบื้องต้นด้วย ATKเพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรคติดต่อในชุมชน
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และส่งต่อกรณีผลผิดปกติ
2. วิธีดำเนินการ
1. ประชุมทีมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
2. ขอเชิญเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านวะครึโคะมาสอนวิธีการตรวจที่ถูกต้อง
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ประชาชนที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ ออกนอกพื้นที่แล้วกลับเข้ามา มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้สามารถเข้ารับการตรวจกับอสม.ได้
4. หากผลผิดปกติส่งต่อรพ.สต.บ้านวะครึโคะ
3. กลุ่มเป้าหมาย  60  คน
4. ระยะเวลาดำเนินการ
กุมภาพันธ์ 2565 - กันยายน 2565
5. สถานที่ดำเนินการ
หมู่ 2 ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
6. งบประมาณ
จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร
จำนวน 10,000 บาท  รายละเอียด  ดังนี้
- ค่าอาหารว่างจัดประชุมทีมและเชิญจนท.รพ.สต. มาสอนวิธีการ swab จำนวน 1 วัน
(อสม.30 คน*25 บาท*2 มื้อ) เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวันจัดประชุมทีมและเชิญจนท.รพ.สต. มาสอนวิธีการ swab จำนวน 1 วัน
(อสม.30 คน*50 บาท*1 มื้อ) เป็นเงิน 1,500 บาท
- ค่าป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน   600 บาท
- ค่าวิทยากรเจ้าหน้าที่รพ.สต.จำนวน 2 ท่าน เป็นเงิน 1,000 บาท
- ค่าชุดตรวจ ATK ละ 58 บาท จำนวน 80 ชุด เป็นเงิน  4,640  บาท
- ค่าวัสดุในการจดบันทึก/สรุปรายงาน เป็นเงิน    760   บาท
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรองเบื้องต้นด้วย ATKเพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรคติดต่อในชุมชน 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2565 เวลา 11.07 น. โดย คุณ เดือนเพ็ญ จามรรัตน์พงศ์

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10