หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 

แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
สถิติการให้บริการประชาชน [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรฐานการให้บริการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2   
     
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 055-030-540
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10