หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
     


 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (นายอำเภอลงนามอนุมัติ) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ประกาศข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานประมาณการรายจ่าย) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานประมาณการรายรับ) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนงานงบกลาง) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนงานการเกษตร) [ 20 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2      3