หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 
 


นายสมพร โงมขุนทด
รองปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.โมโกร


นายสมพร โงมขุนทด
รองปลัด อบต.โมโกร
 
 


-อัตราว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเอกรัตน์ ขาวหอม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางนันทกา โพอ้น
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายวดล สิทธิยะ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายรณยศ มหาวรรณ
นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ


นายฐาปกร ทองใบ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


-อัตราว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ปฏิบัติงาน