หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสูเว็บไซต์ อบต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ค่ะ
 


  
 
 

กลุ่มอาชีพทอผ้า

กลุ่มอาชีพตัดผ้า

กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์

กลุ่มอาชีพทอเสื้อกก
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโมโกร

ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ยอดเขาดอกกุหลาบพันปี

ศูนย์แสดงพื้นค้าตำบลโมโกร
 
 
ปัจจุบันตำบลโมโกรได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่หมู่บ้านที่ได้ใช้กระแสไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเพียง 4 หมู่บ้าน ได้แก่

บ้านปรอผาโด้ หมู่ที่ 1

บ้านวะเบยทะ หมู่ที่ 5

บ้านวะครึโค๊ะ หมู่ที่ 2

บ้านแม่กลองคี หมู่ที่ 3
และมีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ โดยใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งใช้เฉพาะภายใน
หมู่บ้านอยู่ 2 แห่ง ได้แก่

บ้านแม่กลองใหญ่ หมู่ที่ 4

บ้านแม่กลองน้อย หมู่ที่ 6
ส่วนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ และไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้นั้น มีจำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านแม่กระแซและบ้านยะแม๊ะคี แต่ในปัจจุบันทางหน่วยงานราชการ ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าเซลล์) ให้กับแต่ละครอบครัวไว้ใช้
 
 
 
ในตำบลโมโกร มีโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน
 
 

มีระบบประปา หมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

มีระบบประปาภูเขา จำนวน 7 แห่ง